Klient indywidualny
Ubezpieczenia grupowe
Inne
Pracownicze
ubezpieczenie na życie
W życiu każdego człowieka zdarzają się sytuacje, w wyniku których zupełnie nieoczekiwanie potrzebujemy dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych. Best Benefit oferuje Pracownicze ubezpieczenie na życie, które jest najbardziej optymalnym sposobem gdzie ponosząc koszty rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie zabezpieczamy świadczenie w wysokości kilkuset, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Pracownicze ubezpieczenie na życie skierowane jest do pracodawców, którzy chcą dodatkowo wynagrodzić swoich pracowników poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia na ich rzecz lub bezpośrednio do pracowników jako grupy osób zatrudnionych w zakładzie pracy oraz do członków stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek statutowych (podlegających rejestracji w KRS). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczonego i jego najbliższych: małżonka, dzieci, rodziców i teściów.

Ubezpieczony zostaje objęty odpowiedzialnością UNIQA z tytułu ciężkich zachorowań, operacji chirurgicznych i pobytu w szpitalu bez wymogu wypełniania ankiety medycznej i wykonywania dodatkowych badań medycznych.

Zdarzenia dotyczące ubezpieczonego:
 • Zgon
 • Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku
 • Zgon w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • Trwała niezdolność do pracy w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt w szpitalu w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
 • Ciężkie zachorowania
 • Operacje chirurgiczne
 • Pobyt w szpitalu po zabiegu chirurgicznym (świadczenie rekonwalescencyjne)

Zdarzenia dotyczące współubezpieczonych:

Małżonka ubezpieczonego:
 • Zgon
 • Zgon w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ciężkie zachorowania

Dzieci ubezpieczonego:
 • Urodzenie się dziecka żywego
 • Urodzenie dziecka martwego
 • Zgon dziecka
 • Urodzenie się dzieci w wyniku ciąży mnogiej
 • Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
 • Ślub dziecka

Rodziców i teściów ubezpieczonego:
 • Zgon rodziców
 • Zgon teściów

Jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przez pracodawcę na rzecz pracowników to w przypadku zgonu ubezpieczonego według zapisów Kodeksu Pracy, pracodawca zwolniony jest z wypłaty odprawy pośmiertnej przysługującej rodzinie ubezpieczonego. Składka ubezpieczeniowa, opłacana przez pracodawcę z tytułu ubezpieczenia pracowników, według zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 z późniejszymi zmianami, stanowi koszty uzyskania przychodu dla pracodawcy art.16 pkt.59; dla pracownika natomiast jest wynagrodzeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym – art.12 ust.1
Wypełnij formularz!
Oddzwonimy bezpłatnie!
Jestem zainteresowany(a):
Imię:
Nazwisko:
Nr kontaktowy:
Adres e-mail:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie.
Best Benefit
Warszawa 00-872, ul. Chłodna 48 lokal 26
Czynne
poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00
Kontakt
infolinia: 0 22 654 76 69, email: kontakt@bestbenefit.pl